Allmänt

Experter varnar för nya populära inredningstrenden – extremt farligt

Annons
av extraextra
29 maj, 2020
Annons

Att göra så kallade ”popcornmöbler” är en inredningstrend som snabbt blivit populär att visa upp i sociala medier.

Men att använda fogskum kan vara farligt eftersom det kan vara cancerframkallande och utlösa allergi samt astma.

Annons

– Som yrkesarbetare måste man ha gått en utbildning för att arbeta med fogskum, säger Karin Saaf vid Arbetsmiljöverket.

Inredningstrenden att göra ”popcornmöbler” har exploderat i sociala medier och allt fler vill testa på att smycka sina speglar, bord, pallar och vaser. För att få till popcorn-effekten används fogskum, ett snabbhärdande och expanderade skum som används för att täta, isolera, fylla ut eller fixera.

Flaskorna förvaras i brandskåp i butiken och har varningstexter så som ”skadligt vid inandning”.

I sociala medier har flera influencers delat med sig av bilder och ”do-it-yourself”-videos när de testar att smycka möbler med fogskum.

Bland andra Alexandra Nilsson har lagt ut en video på Youtube där hon testar trenden. I videon berättar influencern att hon ska göra om en spegel och att hon även köpt skyddshandskar.

Hon är en av få som adresserar att det kan vara förenligt med fara. Även en rad andra influencers med hundratusentals följare har testat trenden och lagt ut bilder i sociala medier. De flesta använder ingen typ av skydd.

– Det här skummet är jättesvårt att få bort och det är även giftigt och lite farligt, säger Alexandra Nilsson i sin video.

View this post on Instagram

Mjukisar, trendig men ugly spegel och en otacksam Chloe ;( Hur ser er fredag ut?

A post shared by Alexandra Nilsson (@alexandranilsson) on

Riskerna med ”popcornmöbler”

Fogskum är en kemisk produkt som innehåller isocyanater, en grupp kväveliknande kemiska föreningar som flitigt används inom kemisk industri.

– Isocyanater är väldigt allergiframkallande. Det kan också orsaka astma och det finns möjligen misstankar om att det kan vara cancerframkallande, säger Bert-Ove Lund, toxikolog vid Kemikalieinspektionen.

På Biltemas hemsida beskriver man riskerna med fogskum som följande:

”Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan skada spädbarn som ammas. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.”

Bert-Ove Lund menar att om man ska använda sig av fogskum måste man se till att man har bra ventilation.

– Om man ens ska hålla på med det här överhuvudtaget, eftersom det inte är det produkten är avsedd för.

Krävs utbildning för att hantera

För yrkesarbetare som använder sig av fogskum i arbetet krävs en särskild utbildning.

– Man ska ha tillräckligt med kunskaper inom det här området om allergier som framkallas av olika ämnen och kemiska risker i stort, berättar Karin Saaf vid Arbetsmiljöverket.

Vidare måste yrkesarbetare gå om utbildningen var femte år och kunna visa upp utbildningsintyg för att få arbeta med fogskum och andra produkter som innehåller isocyanater.

– Man ska även ha genomgått en läkarundersökning innan man arbetar med dessa ämnen och fått intyg på att man får använda det och inte har gynnande problem med astma eller liknande, säger Karin Saaf.

Dela på Facebook
Annons