Nyheter

Polisens lista: över de 60 mest utsatta områden i Sverige

Annons
av extraextra
4 juni, 2019
Annons

Sedan 2015 så är det nu tredje gången polisen gör en lista över de mest utsatta områden i Sverige.

Det är en lista som både fått kritik och beröm.

Annons

I de nämnda områdena så ska polisen arbeta för att få en ökad trygghet och minskad brottslighet.

I en ny rapport går polisen ut med en lista som beskriver vilka områden som är mest utsatta i Sverige. För två år sedan, 2017, när den förra listan gjordes såg man att det var 61 områden som var utsatta – och det var 23 särskilt utsatta.

Polisen bedömer nu att 60 områden är utsatta, och det är 22 som bedöms vara särskilt utsatta. Polisen har delat in områdena i tre olika grader av utsatthet: Särskilt utsatta områden, riskområden och utsatta områden.

Att åstadkomma förändring tar tid. Den ljusning vi ser nu är ett steg på vägen i rätt riktning. Genom den uppdaterade lägesbilden kan vi nu planera arbetet på kort respektive lång sikt, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning Noa, i ett uttalande på polisens hemsida.

Här kommer hela listan

Särskilt utsatta områden:

Särskilt utsatta områden innebär att det finns en motvilja att delta i rättsprocesser, vilket gör det svårt eller näst intill omöjligt för polisen att fullfölja sina uppdrag. Men även att området delvis har ”parallella samhällsstrukturer och extremism”.

Riskområden:

Ett riskområde innebär att området är utsatt och tillståndet är ”alarmerande”. Att det finns risk att området blir ett särskilt utsatt område.

Utsatta områden:

Utsatta områden innebär att området kan ligga dåligt geografiskt, liksom vara avgränsat, där folk har låg socioekonoisk status, kriminell inflytande och de som bor upplever en otrygghet. Vilket leder till att de får en minskad vilja att vilja anmäla brott, och hjälpa polisen i rättsprocessen.

Dela på Facebook
Annons