Nyheter

Trafikverkets förslag: Hårdare krav för att ta körkort

Annons
av extraextra
30 november, 2019
Annons

Ha tillgång till tolk och klara teoriprovet innan man får köra upp.

Detta är två av förslagen som Trafikverket har skickat in i en ny remiss.

Annons

Om myndigheten får de nya reglerna godkända kommer de att börja gälla 1 mars 2020.

Det är inte helt lätt att ta körkort för många. Oftast behöver man många timmar både bakom ratten och i teoriboken för att lyckas ta sitt körkort.

I genomsnitt behöver elever skriva 2,1 teoriprov innan de blir godkända. Det finns också en liten grupp som behöver mer än 10 teoriprov, vilket gjorde att Trafikverket började bli lite fundersamma. De misstänker att elever som skriver så många omprov kan vara inblandade i fusk.

Enligt Trafikverket är anledningen till att de skriver teoriprovet så många gånger är för att kunna fotografera provet eller memorera frågorna.

Myndigheten har därför skickat ut ännu ett förslag som ska stoppa fuskandet.

Klara teorin innan uppkörning

På sin hemsida skriver Transportstyrelsen att de vill ”modernisera reglerna”.

I ett förslag vill de införa ett krav på eleverna att de klarar teoriprovet innan de får köra upp. På detta sätt kommer flera vara förberedda på teoriprovet utan att behöva fuska.

I förslaget vill de också förlänga giltighetstiden för teoriprovet och ge personer som behöver tolk en möjlighet till detta.

De vill även införa att blivande förare som inte har någon ID-handling ska kunna bli identifierade av mor- och farföräldrar eller myndigt barn.

”Försäkra på heder och samvete”

För att ens få kunna skriva teoriprovet behöver du också lova på heder och samvete att du inte kommer fuska.

Transportstyrelsen skriver:

 ”Före kunskapsprovet ska sökanden skriftligen försäkra på heder och samvete att han eller hon kommer att lämna svar utan att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid provet.”.

Du får inte göra provet om du:

Transportstyrelsen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 mars 2020, skriver Allt om bilar.

Dela på Facebook
Annons